in

‘Amat menyayat hati’ – Bayi dalam kandungann terkeluarr dari perutt ibunya selepas terbabit dalam kemalangan

Dua mautt termasukk se0rang ibu yang saratt mengandungg semb!lan bu1an se1epas motos!kal d!tunggang mereka bertembungg da1am kejad!an di Kampung Lumpur, di sini, jam 7 ma1am tadi.

Baga!manapun, bayi lelaki di da1am kandungann wan!ta berkenaann dilaporrkan se1amat dan sedangg mendapatt rawatann di Unit Kecemaasan Hosp!tal Pasir Mas (HPM).

Mangssa, wan!ta berus!a 24 tahun d!sahkan men!nggal di l0kasi kejad!an manaka1a se0rang lagi penunggangg le1aki berumurr 18 tahun d!sahkan men!nggal dun!a ket!ka mendapatt rawatan di Unit Kecemasann HPM sek!tar jam 10 malam.

Saks!, yang mahu dikena1i sebaga! Wan berkata, kejad!an ber1aku ter1alu pantass namunn dia sempat mel!hat kedua-dua motos!kal bertembungg dan leb!h menyayatt hati apab!la bay! da1am kandungann ‘terke1uar’ manaka1a remaja itu terpe1anting ke bahu jalan ak!bat pertembungann itu.

“Wan!ta berkenaann menunggang motos!kal samb!l memb0nceng se0rang lagi kanak-kanak d!percayai anaknya.

“Mereka cubaa d!bantu o1eh orangg ramai yang me1alui ja1an berkenaann sebe1um mene1efon ambulans dan p!hak pol!s untukk mendapatkkan bantuann,” katanya ket!ka d!temui di perkarangann HPM, di s!ni, hari ini.

Sementarra itu, Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Mohd Nasaruddin M Nasir, ket!ka d!hubungi mengesahkkan mener!ma laporran berka!tan kejad!an itu namunn siasattan terper!nci mas!h dijalankkan.

Sumber: hmetro

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] Hanya dua minggu bergelar isteri, Pengantin meninggal dunia angkara buatan sihirr

    Sarimah dikejarkan ke kecemasan Hospital, Pembantu rumah lari pukul 5 pagi