in

[Video] “Ayah kembali buat perangai” – Ayah ‘kantoi’ Anak tangkap berduaan dengan skandal dalam rumah, “Dulu sakit kami dengan mak jaga ayah, mana skandal?”

A!r susu diba1as tuba. Itu1ah lvahan se0rang anak perempuan yang ter1alu kecewa, sed!h dan marah dengan perbvatan bapa kandvngnya send!ri.

Menerus! video yang tu1ar di T!kTok, Reni Wijaya te1ah berk0ngsi rakaman ket!ka dia menerjah sebvah rumah dan te1ah diha1au o1eh satu pasangan.

Rupa-rv1panya, menvrut Reni itu1ah rumah tempat ayahnya bermadu asmara bersama skanda1 perempvannya itu. Pada mu1anya, mereka d!sangka akan pan!k se1epas ‘kant0i’ berhubvngan seba1iknya Reni d!marahi, dito1ak dengan kasar serta d!desak untuk pergi dari s!tu.

Perk0ngsian itu mendapat leb!h 25juta tont0nan di T!kTok dan Reni yang bersed!h dengan apa yang ber1aku turut mencer!takan det!k ket!ka ayahnya itu sak!t pada tahun la1u.

@reni.wijaya95

Balas @fatyaaagh suara gemeter, badan gemeter. Gk nyangka yg kita grebeg adalah cinta pertama anak perempuannya 😭

♬ Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti – Anneth

Katanya, ket!ka per1u beru1ang-al!k ke pusat pervbatan kerana masa1ah Tuberculos!s dan ket!ka ter1antar tidak mampu mengurvskan diri send!ri, skanda1 tersebut h!lang entah ke mana.

Anak-anak dan 1steri yang ada di s!si bersvsah payah menjaganya s!ang dan ma1am. Namvn, se1epas sembvh ayahnya itu kemba1i membvat ‘peranga!’ dan tergamak menggvris hati ibunya.

Rama! net!zen yang men0nton rakaman tersebvt turut sama berasa marah terhadap bapa Reni se1ain geram terhadap wan!ta s!mpanannya yang mengasari dan mengvsir Reni.

Sumber: T!ktok

Via beautifulnara

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Dengan Shuib ke?”- Nana kantoi tempah Baju kahwin?, “Dengan Shuib Ke Pengantin Lelaki?” – Netizen

    [Video] “Alhamdulillah akhirnya selesai jugak” – Sha dah tunai janji, Abang viva dapat kereta, Lain macam no plat penuh makna tu..