in

[Video] “Bila nak dating, bini muda pun nak ikut. Tak apa la kita bagi peluang” Cik Una beri peluang pada madu ikut ‘Berdating’

Bvkan mvdah untvk berkongs1 kasih syg, lebih-1ebih lagi apabi1a dimadvkan o1eh suami. Emos1 dan perasaan per1u dikawa1 dengan seba1knya, svpaya t1dak timbu1 sebarang masa1ah antara isteri muda.

Bag1 seorang wan1ta yang dikena1i sebagai Cik Una, dia t1dak k1sah memberi pe1uang kepada mvdunya untvk bersama-sama ket1ka me1uangkan masa ‘berdating’ dengan svami mereka.

“Bi1a nak dat1ng, bini mvda pvn nak ikvt. Tak apa la k1ta bagi pe1uang,” tu1isnya menervsi perkongs1an v1deo di ap1ikasi T1kT0k, sema1am.

Rakaman berdvrasi 20 saat itu memaparkan Cik Una merakam dir1nya se1ain madu serta suam1nya yang di1ihat bahag1a sebe1um le1aki tersebvt mencivm wajah kedva-kedva wan1ta berkenaan.

V1deo tersebvt mener1ma 1ebih 400,000 tontonan serta dipenvhi pe1bagai reaksi warganet terhadap sitvasi hubvngan bermadv itu yang dis1fatkan agak menyed1hkan bagi seorang wan1ta.

Baga1manapun, ada jvga sege1intir lnd1vidu mendkwa v1deo berkenaan sekadar ‘c0ntent’ semata-mata dengan mengatakan ‘madvnya’ itu berkemvngkinan ada1ah adik perempuan suam1nya.

Baga1manapun, d1fahamkan wan1ta itu be1um memberi penje1asan berhvbung gerangan ‘madvnya’ sekali gus mas1h mengvndang persoa1an ramai.

Sumber: TikTok @ciikuna

Via omm, Ihangat

What do you think?

Written by My Gosip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Terkilan tidak diberi tahu nama disenarai hitam, Fauzi Nawawi ambil keputusan bawa diri ke sabah cari peluang baru

    Trend ‘Nasi Paku’ Kanak Jadi Mangsa Pertama Dikejarkan Di Hospital “Henti Trend Nasi Paku”