in

[Video] Hanya dua minggu bergelar isteri, Pengantin meninggal dunia angkara buatan sihirr

Perritnya hati se0rang suami yangg baru saja mend!rikan rumah tangga berssama isteri se!ama dua m!nggu akan tettapi Allah SWT leb!h sayangkan si isteri.

K!sah trag!s sepassang suami isteri yangg dip!sahkan dengan kemat!an ini dikonggsikan da!am T!kTok barru-barru ini dan difahamkkan ia kerana ada orang sekel!ling meny!mpan hasrat denggki kepada mereka

Pada tangga1 5 Februari la1u, det!k bahag!a pasanggan ini t!ba dan mereka disattukan da1am sebuah majl!s yang penuhh ge1ak tawa serta cer!a.

@nanahassan_

Al fatihah zullini akmal binti alias.. Tenanglah dikau disana sygg… #17february2022

♬ Sayang Sampai Mati – Repvblik

Mel!hat dari v!deo yangg dikonggsikan da1am v!deo pendek itu, arwah serta suami sedang mera!kan majl!s perkahw!nan mereka dengann berbusana pengant!n dan bertemakkan b!ru put!h.

Hanya dua m!nggu diber!kan masa untuk berge1ar isteri, akh!rnya arwah menghembuskkan nafasnya yang terakh!r sete1ah berjuang menentang s!hir dihantarr oleh ind!vidu yang denggki dengann dir!nya.

Mel!hat pada post!ng di laman Facebook ke1uarga dan rakan terdekatt, arwah difahamkkan sudah lama terkena buatann orang dan berjuangg sepanjang hayatnya.

Baga!manapun, s!apa sangka usia perkahw!nan yang baru saja cecahh dua m!nggu t!dak dapat kekall lama kerana akh!rnya arwah pergi menghadap Ilahi.

Sumber: tiktok

Via beautifulnara

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Nor Hidayah menang kes, Ali Puteh diperintah bayar RM60,000

    ‘Amat menyayat hati’ – Bayi dalam kandungann terkeluarr dari perutt ibunya selepas terbabit dalam kemalangan