in

[Video] “Kalau Datuk takk temu bual, takk tahu nasibb Dayah” – Dulu d!benci, Aliff Syukri kini d!puji

Hangatt sunggvh awal m!nggu ini apab!la media h!buran tempatann telahh melap0rkan mengena! kemenangann kess samann f!tnah yangg berp!hak kepada balu Allahyarham Abam Bocey, Siti Nor Hidayah setelahh adik arwah ia!tu pelawakk Ali Puteh te1ah diper!ntahkan mahkamahh untukk membayarr gant! rugi sebanyakk RM60,000 kepadanya.

T!dak ket!nggalann mera!kan perkhabarann gemb!ra itu, jutawann kosmet!k Datuk Aliff Syukri yangg turutt berk0ngsi mengena! perkarra tersebutt di Instagramm mil!knya.

Tul!s Aliff, dia berasa syukurr kerana kess yangg te1ah ber1angsung se1ama bertahunn-tahunn itu te1ah se1esai dan keputusann te1ah berp!hak kepada mereka.

Datuk Aliff Syukri yangg sememanggnya d!kenali sebaga! se0rang yangg agak ‘kep0h’ pernahh dicemuhh net!zen kerana d!dakawa te1ah mengervhkann keadaan se1epas menemvbual Hidayah yangg d!anggap te1ah menga!bkan Ali seke1uarga pada ket!ka itu.

Namunn kini, net!zen seo1ah-o1ah berpatahh arangg apab!la rama! yangg mengucapkann ter!ma kasih di atas pendedahann secara ‘t!dak sengajanya’ itu.

“Ini semva bermu1a dari Datuk tau. Orangg nampakk macam meny!buk, tapi Datuk ada1ah orang yangg Allah hantarr untukk b0ngkar semua yangg ber1aku secara senyapp terhadapp mereka yangg teran!aya.” tulis se0rang net!zen.

“Ka1au Datuk takk temu bual, takk tahu nas!b Dayah. Kemarukk sangatt ke1uarga Ali Puteh, tu harta pen!ngga1an arwah.” komen penggvna media sosial yangg la!n pu1a.

Sumber: Datuk Aliff Syukri

Via beautifulnara

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Laju je, Nampak je pintu” – Minta sedekah balik naik MPV dah macam Datuk dah

    [VIDEO] “Masukk step lambat…”- Ramai baru perasann ge1agat lucu adik ini da1am filem Dil To PagaI Hai