in

[Video] “Kalau kau susah, mesti perempuan tu blah” – Lelaki ajar cara dapatkan awek, hanya cakap ‘saya Trader’ mesti terp!kat.

Set!ap kali melayar! media sosiaI, t!dak per1u dinaf!kan lag! kewujudan lndiv!du terI!bat da1am dun!a pe1aburan dan b!snes. Keh!dupan nampak re1aks tetap! serba mewah, apa rahs!anya?

Terbaharu, seorang pengguna 1aman Tw!tter @IbuPeri__ memuat na!k satu v!deo dar!pada apl!kasi T!kTok memaparkan seorang le1aki berk0ngsi t!ps baga!mana mahu mencar! teman wan!ta dengan cara yang pantas.

Macam n! rupanya nak dapat makwe?

Rakaman berduras! 42 saat itu memaparkan pem!lik v!deo tersebut, @fawwazzfarid dipercaya! ke1uar dar! sebuah hote1 sebe1um meneg0r seorang wan!ta yang sedang berd!ri berdekatan lokas! berkenaan.

Se1epas memperkena1kan d!ri sebaga! ‘Trader’, le1aki tersebut terus bertanya sek!ranya wan!ta itu mahu menjad! kekas!hnya.

Seba!k sahaja mengetahu! gerangan le1aki itu seorang ‘Trader’ yang past!nya ‘masyuk’ menjana pendapatan, wan!ta tersebut dil!hat teruja dan me1uru ke da1am kereta mewah se1epas d!ajak masuk kenderaan !tu.

Mesk!pun hanya 1akonan semata-mata, v!deo dihas!lkan pada bu1an lalu !tu tetap mengundang perhat!an warganet bag! member!kan k0men yang d!katakan ‘cringe’ se1epas men0nton babak berkenaan.

T!dak kurang terdapat juga segel!ntir net!zen mengecam t!ndakan le1aki dan wan!ta itu yang dis!fatkan ‘murah’ da1am mencar! pasangan h!dup.

Lak0nan kejung tap! m!nta d!jauhkan la.

Ka1au kau susah, mest! perempuan tu ‘blah’

Takkan la ‘se1era’ tahap ni je?

Trader ke dr!ver (pemandu)?

Geng f0rex rupanya?

S!apa la mentor mereka ni…

Apa-apa pun, jangan mudah terpengaruh dengan tawaran wang r!nggit dan harta! Semuanya terbukt! t!dak dapat menjam!n kebahag!aan seseorang. Yang pent!ng, ter!ma seseorang itu atas rasa cinta.

Sumber: Tw!tter @IbuPeri__

Via omm

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Makcik siapa ni?” – Lincah macam ‘Pro Dancer’, Video Makcik menari tarian K-p0p Raih perhatian..

    [Video] “Tak salah pun.. bukan berhenti tgah jalan” – Geng Honda buat ‘Gathering’ di jalan Pintas Temiang dikecam!