in

[Video] “Laju je, Nampak je pintu” – Minta sedekah balik naik MPV dah macam Datuk dah

Passti rama! di antarra anda yangg pernahh didattangi olehh orangg buta atau pem!nta sedekahh ket!ka berada di keda! makann bukann?

G0l0ngann ini ser!ng kali meraihh s!mpati dar!pada kita semua untukk menyvmbangkann sedekahh se!khlas hati.

Namunn, ada juga segel!ntir dar!pada mereka yangg ber1akon semata-mata dan sebenarrnya mas!h sihatt untukk menja1ankann keh!dupann seperrti manus!a normall lain.

TuIarr baru-baru ini sebuahh v!deo yang memaparkann sepasangg penjual t!su ‘kant0i’ mena!ki sebuahh kereta MPV te1ah mengundng tumpuann rama!.

L!hat v!deo penuhh itu di bawahh:

Penjuall t!su nampakk mencur!gakann, ruupa-ruupanya lepass m!nta sedekahh teruss bal!k naik MPV

Menerussi v!deo yangg d!rakam o1eh @wansitisarah11, kel!hatan pasangann tersebutt sedangg menjual t!su di sebauhh premiss makanann yangg t!dak d!ketahui l0kas!nya.

Apa yangg menar!k perhat!an ada1ah apab!la pergerakann mereka dilihatt mencvrigakann seh!ngga membuatkann si perakam ing!n mengek0ri mereka menuju ke mana se1epas mem!nta sedekahh.

Ternyata, pasangann penjual t!su itu dijemputt oleh sebuah kereta MPV di sebuah kawasann yang t!dak jauh dari premis makanan tersebutt.

“Sebabb tu aku bagi yangg usaha macam busker, tak ralatt sebab depa kerja. Thanks for the rec0rd, we want more! – Net!zen

Susulann tularrnya rakamann berkenaann yangg kini te1ah mencecahh 2.6M tont0nan, 171.6K tanda suka dan 27.5K perk0ngs!an di lamann T!kTok, rata-rata net!zen turut terkej0t dan member!kan pandangan mas!ng-mas!ng mengena!nya.

Ber!kut di bawahh merupakann antara k0men menar!k dar!pada net!zen di T!kT0k.

Sumber:says

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Dah jom balik” Gadis Hilang Kawalan Main Buaian Dekat Puncak Gunung Ini Buat Ramai Panik

    [Video] “Kalau Datuk takk temu bual, takk tahu nasibb Dayah” – Dulu d!benci, Aliff Syukri kini d!puji