in

[Video] “Memang patut kena mar4h” – Kedai Barangan E1ektr0nik Terkenal ‘Kant0i’ Jual Barang ‘Sec0ndhand’ Dek4t Pelanggan.

Si4pa yang tak marahh bi1a dapat tahu barang yang dibe1i dari ked4i yang dis4ngka bo1eh diper.cayai menjual bar4ng yang ber.kualiti ter.nyata menjual bar4ngan ‘sec0ndhand‘ dan cep4t ros4k.

Itu1ah nasib se0rang pe1anggan yang ber.kongsikan penga1amannya me1alui rak4man vldeo sete1ah ‘d!tipu’ o1eh sebuah kedai e1ektr0nik yang ter.kenal di negara ini.

Mnerusi vldeo yang d!muat naik di T1kT0k oleh peng.guna yang dikena1i sebagai Sampin Eksk1usif Terengganu, akaun ber.kenaan berk0ngsikan vldeo rak4man dar!pada le1aki ter.sebut yang memar4hi pekerja-pekerja di kedai e1ektr0nik itu.

Me1alui vldeo itu, lelaki ber.kenaan mar4h diseb4bkan te1efon bimbit yang dibe1i tldak sampai 28 jam te1ah ros4k dan ‘menyer4ng’ pekerja-pekerja di kedai ber!kut akib4t rasa dirinya dit!pu.

Dikat4kan, te1efon yang dis4ngka baru rupa-rupanya ada1ah bar4ng ‘sec0ndhand’ membu4tkan pe1anggan itu tldak ber.puas hati dan me1uahkan rasa kes4I dengan kedai ber.kenaan.

Bera1ih ke ruangan k0men, rata-rata netlzen meny0kong tind4kan le1aki itu dan ada juga yang mended4hkan bahawa kedai ter.sebut memang pern4h disy4ki menjual barang ‘sec0ndhand’ dengan harga ‘retail’.

SUMBER : TikTok

What do you think?

Written by My Gosip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Mak suruh tunggu sebb nak ambil mkanan bungkus” – TertinggaI mak masa beraya, Anak terlupa mak tengah bungkus lauk kat dapur

    [Video] Niat Janna Nick bina pusah Tahfiz dipertikai netizen, Janna Nick minta pendapat Netizen persoal halal har4m rezeki artis, Nasihat padu Pu Syed