in

Amy dan teman lelaki mohon dana awam untuk bayar ikat jamin Rm40k

Pas4ngan yang dit4han polis baru-baru ini atas d4kwaan mengh1na Islam dikat4kan meminta dana umum bagi membo1ehkan mereka diik4t jamin.

M1nta dana nak bay4r ikat jamin

Mnerusi lapor4n dari Malaysiakini, pas4ngan kekasih, Siti Nuramira Abdullah, 26 dan Alexander Navin Vijayachandran, 38 terp4ksa menggun4kan kaed4h ini untuk membay4r wang ikan jamin sebany4k RM40,000 kerana kek4ngan kewang4n bagi membay4r jumlah yang ag4k tinggi

Setak4t ni RM3,000 sud4h diter1ma

Peguam mereka, Peguam R Sivaraj juga brkata, setak4t ini mereka hanya berj4ya mengumpu1kan RM3,000 yang dikumpul4n hasil sumb4ngan peguam, NGO dan orang awam.

“Mereka ada simp4nan dal4m bank, tet4pi mereka di penj4ra, jadi mereka tid4k dap4t akses kepada akaun masing-mas1ng.


“Jir4n mereka (yang menj4di penj4min) juga berkata tid4k dap4t buat apa-apa, mereka mahu kelu4rkan menggun4kan kad kredit tapi mereka tid4k tahu nombor pin,” katanya.

Dal4m pada itu, peguam berken4an juga menyat4kan yang mereka masih mencari platf0rm yang sesuai untuk memud4hkan urusan pemul4ngaan semula sumb4ngan penderma yang bermur4h hati selep4s kes ini selesai.

Terd4hulu, pas4ngan kek4sih itu dit4han susul4n satu persemb4han k0mediri di sebuah kel4b komedi di Kuala Lumpur tul4r apabila wanita berusia 26 tahun itu membuka b4ju secara tiba-tiba.

Lebih membuatkan wrganet serta bany4k pihak marah adal4h peng4kuan wanita itu yang merup4kan seorang Muslim dan menghafaz 15 juzuk al-Quran sebelum kej4dian membuka baju itu berl4ku.

Dia dan pasang4nnya telah dit4han reman untuk membantu sias4tan selep4s v1deo-video mereka tular di media sosi4l.

Sumber: Malaysiakini (Hidir Reduan Abdul Rashid)

via omm

What do you think?

Written by My Gosip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] Teman lelaki Amy wanita tanggal b4ju mengaku tidak bersalah buat netizen berang!

    “Mula esok makan pucuk ubi dan air lemon” – Sajat teruja terpilih jadi m0del di Australia, janji akan buat yang terbaik