in ,

[Video] “Sakan borong makcik?”- Ge1agat makcik duduk bersama pokok keladi penuh dalam kereta buat ramai terhibur, “Garden da1am kereta.”

Ada apa agaknya dengan pok0k ke1adi yang menjad! kegi1aan go1ongan mak-mak sekarang ini seh!ngga membvatkan ramai yang s!buk menanamnya. Macam sitvasi 1ucu yang dikongs!kan ini apab!la kereta yang dina!ki mereka 1ni penvh dengan pokok ke1adi yang dibe1i.

Bukan sahaja penvh ma1ah kedva-dua mak cik tersebvt juga tvrut ‘h!lang’ terha1ang o1eh pokok ke1adi yang memenvhi ruang da1am kereta 1ni. V!deo tersebvt juga tu1ar dikongs!kan dengan hamp!r satu juta tont0nan di mana net!zen turut sama berdekah me1ihatnya.

Di da1am v!deo yang dikongs!kan 1ni, pemi1ik v!deo berkongs!kan kegig!han dua mak cik ini membawa pok0k ke1adi yang dibe1i itu. Untvk yang t!dak tahu, sekarang 1ni ramai go1ongan mak-mak yang suka menanam pok0k ke1adi di rumah dan menjad! satu trend sekarang 1ni.

Sama sepert! yang di1akukan dua mak cik 1ni yang berjaya memenvhkan ruang kereta mereka dengan pok0k ke1adi yang ing!n dibawa pu1ang. Leb!h me1ucukan, ianya turvt membvatkan mereka terpaksa dudvk bersama-sama pok0k tersebvt di da1am kereta.

Seh!nggakan ianya membvatkan mereka ke1ihatan ‘tengge1am’ di seba1ik timbvnan pok0k ke1adi ini seka1igus membvatkan ramai terge1ak mel!hatnya. Ma1ah ramai yang turut tertanya-tanya ada apa sebenarnya pada pok0k ke1adi yang menjad! ikvtan go1ongan mak-mak k!ni.

Men!njau di rvangan komen, rata-rata net!zen turut sama terh!bur me1ihat sitvasi yang dikongs!kan ini. Ada juga yang turut me1alui sitvasi yang sama apab!la ibu mereka juga turut menyertai trend menanam pok0k ke1adi ini.

“Garden da1am kereta.”

“Mak-mak dengan pok0k ke1adi memang tak dapat dip!sahkan.”

“Memang mus!m pok0k ke1adi eh…”

“Demi pok0k ke1adi ye.”

Sumber: Tiktok

Via HCL

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Lentik Saya Lain, Saya Tak Shave Tiak” – Nampak Sama Tapi Bukan Dia, Ramai Usik Datuk AC Ada kembar..

    [Video] “Dengan Shuib ke?”- Nana kantoi tempah Baju kahwin?, “Dengan Shuib Ke Pengantin Lelaki?” – Netizen